Hoạt Động Chung

Tổng kết tình hình Xuất Khẩu Lao Động năm 2015 của công ty Biển Đông.

Với những nỗ lực của công ty năm vừa qua đã có tiến bộ vượt bậc về tình hình kinh doanh trong lĩnh vực XKLĐ. Công ty đã không ngừng mở rộng nâng cao chất lượng đào tạo lao động, tìm kiếm đối tác, phát huy những thế mạnh sẵn có, nhằm cung ứng cho đối tác nguồn lao động xuẩt sắc nhất. Song song với việc đàm phán liên hệ tích cực công ty đã mở rộng thị trường ra toàn nước Nhật, và toàn bộ lãnh thổ Đài Loan.

Với những nỗ lực của công ty năm vừa qua đã có tiến bộ vượt bậc về tình hình kinh doanh trong lĩnh vực XKLĐ.

Công ty đã không ngừng mở rộng nâng cao chất lượng đào tạo lao động, tìm kiếm đối tác, phát huy những thế mạnh sẵn có, nhằm cung ứng cho đối tác nguồn lao động xuẩt sắc nhất. Song song với việc đàm phán liên hệ tích cực  công ty đã mở rộng thị trường ra toàn nước Nhật, và toàn bộ lãnh thổ Đài Loan.

Trong năm vừa qua công ty đã đưa được 581 lao động sang làm việc tại Nhật, 556 lao động sang làm việc tại Đài Loan, 12 Lao động sang làm việc tại Malaysia.

Tính tới cuối năm 2015 công ty đang có 833 lao động đang làm việc tại Nhật, 933 lao động làm việc tại Đài Loan, 224 Lao động làm việc tại Malaysia. Tổng số lao động của công ty hiện đang làm việc tại nước ngoài tính đến hết năm 2015 là 1990 lao động.

Vì lý do vĩ mô của các chính phủ nên tình hình chung thị trường truyền thống của công ty như Malaysia,Trung Đông, Hàn Quốc có sụt giảm, nhưng theo dự báo sang năm tới sẽ lại khởi sắc trở lại, đặc biệt hiện nay chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc tới việc nhận lại lao động Việt Nam.

Bài viết liên quan

Scroll