Hoạt Động Chung

Hoạt Động Chung

Hoạt Động Chung

  • Tổng kết tình hình Xuất Khẩu Lao Động năm 2015 của công ty Biển Đông.

    Tổng kết tình hình Xuất Khẩu Lao Động năm 2015 của công ty Biển Đông.

    Với những nỗ lực của công ty năm vừa qua đã có tiến bộ vượt bậc về tình hình kinh doanh trong lĩnh vực XKLĐ. Công ty đã không ngừng mở rộng nâng cao chất lượng đào tạo lao động, tìm kiếm đối tác, phát huy những thế mạnh sẵn có, nhằm cung ứng cho đối tác nguồn lao động xuẩt sắc nhất. Song song với việc đàm phán liên hệ tích cực công ty đã mở rộng thị trường ra toàn nước Nhật, và toàn bộ lãnh thổ Đài Loan.

  • Tổng kết tháng 11năm 2015

    Tổng kết tháng 11năm 2015

    Trong tháng 11 năm 2015 công ty ESTRALA đã đưa 46 bạn Tu Nghiệp sinh sang Nhật ......

Scroll