Trung Đông

Trung Đông

  Trung Đông bao gồm phần lớn các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất và là một trong những vùng lãnh thổ tiếp nhận số lượng lao động nước ngoài lớn nhất thế giới. Chỉ tính riêng các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh - GCC (bao gồm Ả Rập Xê-út, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã có hàng chục triệu lao động trên khắp thế giới làm việc trong mọi lĩnh vực, từ quản lý, kỹ sư, công nhân, người làm dịch vụ, nhân công công nghiệp, công nhân xây dựng, đến người giúp việc gia đình. Hiện nay, công ty đã cung ứng lao động cho hầu hết các ngành nghề trên thị trường này.


  Trung Đông cần nhiều lao động nước ngoài

  Lao động giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê-út phải qua đào tạo - Báo Người lao động
  Người lao động của Estrala tại Trung Đông
  Scroll