Đài Loan

Đài Loan

  Ngay từ khi Đài Loan có chính sách tiếp nhận lao động Việt Nam vào làm việc thì Công ty cũng đã thí điểm đưa những đoàn lao động đầu tiên sang làm việc. Chỉ sau 6 tháng nhận được sự phản hồi từ phía người lao động về điều kiện làm việc cũng như thu nhập của lao động tại Đài Loan là rất tốt. Kể từ thời điểm đó đến nay, hàng năm, công ty đã đưa được bình quân khoảng 500 lao động sang làm việc tại thị trường này, với các ngành nghề chủ yếu: lao động cơ khí, điện tử, may mặc, giúp việc gia đình và lao động khán hộ công trong các viện dưỡng lão.
  Đi xuất khẩu lao động Đài Loan 2023 – Bạn cần Phải Biết!

  Chuyên mục Tin tức - Xuất khẩu lao động Đài Loan 2024: Đơn hàng tốt tăng ca nhiều

  Đài Loan gia hạn giấy phép làm việc 1 năm với lao động nước ngoài - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới
  Người lao động của ESTRALA., JSC tại Đài Loan
  Scroll