Thị trường Hàn Quốc

Thị trường Hàn Quốc

Thị trường Hàn Quốc

   

  HÀN QUỐC

  Từ những ngày đầu thành lập (1994) Công ty ESTRALA đã mạnh dạn khai thác và đưa lao động vào thị trường Hàn quốc. Tính đến nay Công ty đã đưa được hơn 4,000 lao động sang Hàn Quốc làm việc với ngành nghề chủ yếu là thuyền viên đánh bắt cá xa bờ.

  Với thế mạnh là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Hải sản Biển Đông (Bộ Thuỷ Sản) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, là doanh nghiệp có bề dầy trong lĩnh vực khai thác thuỷ sản. Đối tượng lao động chủ yếu là các lao động ở các vùng ven biển đã có kinh nghiệm trong ngành khai thác thuỷ sản.  Thuyền Viên Hàn Quốc
  Scroll