Trung tâm đào tạo

Trung tâm đào tạo

   

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

  Đào tạo lao động trước khi làm việc ở nước ngoài được ESTRALA đặc biệt coi trọng để thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của chủ sử dụng lao động, với phương châm “Lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động là cơ sở cho lợi ích của doanh nghiệp”.


  Trường đào tạo
  Cơ sở vật chất  Nhà bếp  Ký túc xá
  Hoạt động ngoại khóa

  Scroll